Friday, 8 January 2021

Suy niệm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm B 17/01/2021

 

 

“'Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?”

“Mà đây lòng trắng một mùa đông.”

                                              (dẫn từ thơ Vũ Hoàng Chương).

Ga 1: 35-42

          

Tuyết rơi, có rơi xuống mười phương hay tám hướng đi nữa, vẫn cứ lạnh. Tuyết vẫn lạnh, còn hơn cơn bão của “lòng trắng một mùa đông” khi hội lễ Chúa Giáng Hạ vừa mới dứt. Và nay, người người về lại với mùa thường niên để rồi sẽ bước vào mùa Chay tịnh, có trình thuật rất sưởi ấm.

Trình thuật, nay thánh sử ghi về sứ vụ công khai của Đức Giêsu luôn sưởi ấm con người bằng tình thương yêu cứu độ. Trình thuật, thánh sử viết ngay ban đầu về nhận định của thánh Gioan Tẩy giả khi thấy Đức Giêsu đi ngang: “Này là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1: 36).  Qua nhận định này, thánh Gioan Tẩy Giả xác nhận vai trò của Chúa trong công trình cứu độ, do Cha gửi. Nhận định ấy, được diễn bày vào tuần tới, ở các bài Tin Mừng do thánh Mác-cô ghi. Thế nên, đây là dịp tốt để người người tìm hiểu ý-lực được thánh Máccô làm nền cho Tân Ước, để ta hiểu.

Với thánh Máccô, Tin Mừng là tin rất mừng gửi đến dân con Chúa sống ở Rôma, ít năm sau ngày Giêrusalem bị đập phá. Đó, là lúc dân Chúa bị thúc ép làm nô lệ đến cùng tột, để rồi cũng chết khổ nhục như Thầy mình. Đó, cũng là lúc dân-Chúa-chọn bị bách hại đủ điều dưới chế độ đầy bạo lực của đế quốc Rôma tàn ác. Nhưng, trình thuật thánh Mác-cô vẫn viết theo chiều hướng tư riêng, sâu sắc không bị ảnh hưởng của những hành xử từ người của đế quốc.

Thánh Mác-cô coi thế giới ta đang sống như một pháp trường đầy sức chiến đấu. Pháp trường này, có đủ sinh lực để chống lại mãnh lực của sự chết, hệt như bi kịch cuộc đời. Thế nên, ngay ở đầu sách Tin Mừng, thánh sử đã vẽ lên cảnh trí Chúa chìm ngập trong mãnh lực của sự chết, khi Ngài dầm mình nơi sông Gio-đăng để nhận thanh tẩy, từ Gioan Tẩy Giả. Và từ đó, Ngài nhận sức sống đầy Thần Khí khi rời sông nước. Thánh nhân lại viết thêm cảnh Chúa bước vào sa mạc, chốn miền của những khô cằn đầy chết chóc không một ai sống sót; nhưng Ngài tồn tại sau 40 ngày, bởi nơi Ngài tràn đầy sự sống. Và, sứ vụ của Ngài thắng vượt sức mạnh của cái chết tạo cho Ngài cũng như hết thảy chúng ta.

Thánh sử Mác-cô nhận xét thấy ngay trong mãnh lực của sự chết vẫn có kẻ “xuất quỷ nhập thần” vẫn kềm chế được. Chính vì thế, phần đầu Tin Mừng, thánh sử kể cho mọi người nghe truyện Chúa tống khứ đám quỷ sứ khỏi người bị ma nhập, nơi đền thờ. Rồi, Chúa lại chữa lành kẻ mắc bệnh phung cũng bị người đời coi như đã chết dần chết mòn. Sau đó, thánh nhân giải thích về sinh lực sự sống nơi Đức Chúa. Đó không là “mãnh lực của tà thần”, nhưng trái lại, chính Ngài đã tống xuất uy lực của sự chết bằng việc chứng tỏ Ngài mạnh hơn chúng. Ngài làm thế, qua việc chữa lành cho người bệnh, khỏi mãnh lực của tà thần mà họ từng bị uy hiếp. Ngài chữa lành bằng sờ chạm đầy xót thương.                           

Đức Giêsu chứng tỏ cho mọi người thấy tình thương yêu/đùm bọc tiếp cận được mọi người sẽ mạnh mẽ hơn mọi uy lực, dù là uy lực của sự sống hay nỗi chết. Đây, là điểm nhấn mà các Đức Giáo Hoàng từ Đức Phaolô VI đến các vị về sau, vẫn gọi sự kiện này là “văn hoá của thương yêu”. 

Kịp đến khi thánh Gioan Tẩy Giả bị vua quan giết chết, thánh Mác-cô lại kể cho người đọc Tin Mừng biết những ám muội do sức mạnh của tà thần/sự chết tập hợp và trực chỉ vào chính Chúa. Ngài thân hành đi Giêrusalem để giáp mặt với chúng. Giáp mặt không theo kiểu của giác đấu có người thắng, kẻ thua. Ở tình huống này, Ngài tuyên bố Ngài đến không phải để toàn thắng mọi chuyện nhưng là để “phục vụ”, tức cho đi trọn vẹn con người của Ngài như một bảo đảm cho tất cả những ai bị sức mạnh của tà thần sự chết ám hại.

Ngài đã cho đi chính mình Ngài, cho mọi người, không để sử dụng theo cung cách khuynh loát, thống trị mà như món quà dịu hiền để giải thoát con người khỏi mọi loại hình quyền lực. Cách duy nhất giúp Ngài thực hiện điều ấy là bằng cách tự thăng hoá tình thương yêu đối với những người bị hãm hại. Bằng vào con đường sống đem đến cho Ngài vì mục đích cao cả ấy. Thánh Máccô cho thấy Đức Giêsu luôn chọn lập trường chống lại quyền hành và ưu đãi để có thể làm được thế. Thánh sử còn cho biết: ngay đến môn đồ Ngài cũng hiểu sai hoặc không nhìn thấy mục tiêu Ngài đi tới.

Thánh Máccô nhìn về Hội thánh như thánh hội hành xử khác với đồ đệ của Chúa. Nhưng, ngay sau khi Chúa sống lại, Hội thánh biết dấn bước theo bước đường Ngài đi ngõ hầu làm sống lên sức sống đã được Thần Khí Chúa hỗ trợ bằng mọi ân lộc của ngày lễ Ngũ Tuần.

Với thánh Mác-cô, điểm đặc trưng nơi Đức Giêsu là tính nhân hiền, hiện thực. Đức Giêsu ở Tin Mừng thánh Mác-cô là Đấng sống trong cảnh dậy sóng, rất phong ba. Ngài không như người Galilê nhàn nhã, với tướng tá một lãnh tụ. Ngài chẳng có nét vẻ anh hùng La Mã, Hy Lạp hay Do thái. Ngài chỉ trải rộng cho người sống chung quanh sự kinh ngạc, hoảng hốt đến độ khao khát sự cao cả. Với họ, lời Ngài rất phức tạp, khó hiểu. Toàn ý tưởng làm đồ đệ rối trí. Ai thích chuyện nổ dòn hoặc nệ cổ đều không ưa kiểu Ngài giảng dạy. Họ chỉ muốn Ngài toàn thắng quan chức đô hộ, lộng hành bằng tính quả cảm dám ăn dám nói trước mãnh lực của sự dữ. Ngài là Đấng duy thực cao cả chưa từng thấy. Dám trực diện sự chết. Cung cách của Ngài hiền từ, êm dịu hơn mọi người. Nơi Ngài, mọi người thấy phát tiết sự hiền dịu trỗi dậy từ sự chết.

Với Tin Mừng thánh Mác-cô, người đọc không thấy nói việc Chúa sinh ra. Nhưng, tác giả đi thẳng vào việc gặp gỡ Đức Kitô trưởng thành dính dự vào những vấn đề của đời Ngài. Ngài giữ kín lý lịch. Ngài chẳng muốn làm phép lạ để tỏ ra là mình cao cả. Nhưng Ngài liều lĩnh đưa mạng sống mình ra để giải thoát sự sống rất hiền dịu là Nước Trời, cho mọi người. Dù có bị hành hình đến nỗi chết, Ngài vẫn hiên ngang tiến tới. Ngài không có uy lực trên mọi người, nhưng lại có “quyền lực” trên mọi sức mạnh phi nhân bản chỉ muốn kềm chế con người.

Sống như thế, Đức Giêsu chừng như thách thức các nhóm người Do thái đã vững chãi vào thời Ngài. Họ đáp trả bằng việc ly cách Ngài khỏi dân và cuối cùng bằng cái chết rất khổ nhục. Tin Mừng của thánh Máccô viết về Chúa là viết về thân phận của Đức Giêsu đặt trong tay của những con người không niềm tin.

Cuối cùng, Ngài chết trong bóng tối. Và lúc ấy, không có dấu hiệu của sự trỗi dậy và các phụ nữ đành bỏ về trong lặng thinh. Nhưng, Đấng Dịu Hiền đã trổi dậy, về với Galilê để tiếp tục làm sạch nhân trần khỏi uy lực bạo tàn của sự chết. Với thánh Máccô, sống lại không phải là kết hậu cho truyện kể rất sầu buồn. Đó là khởi đầu của truyện kể mới. Một hiện hữu mới đem đến với Chúa, với đồ đệ và với người đọc Tin Mừng, thánh nhân viết. Vào cuối trang Tin Mừng, thánh Máccô nói các phụ nữ bỏ chạy vì hãi sợ. Cứ từ từ xem sao. Vâng. Có thể là, thánh Máccô trả lời: sao quý vị lại cứ nghĩ là chính tôi phải viết những đoạn kế tiếp? Chính quý vị mới là người lãnh trách nhiệm tiếp tục viết Tin Mừng.

Nơi thánh Máccô, quả có sự hiện thực khá bất thường. Bất thường là thánh nhân đề nghị chúng ta chỉ lĩnh hội khá nhiều thực tế, rất như thế. Thánh Mác-cô trình và thuật cho ta thấy Đức Giêsu có thể đảm nhận trọng trách ấy. Đồng thời, nơi thánh Mác-cô lại có sự hiền dịu rất bất thường. Trong khi đa số con dân Chúa chỉ có rất ít sự hiền dịu ấy. Phần đông chúng ta đều nhìn thấy được sự hiền dịu ở nơi nào sự hiện thực đang nhạt phai.Thánh Mác-cô còn cho thấy nơi Đức Giêsu, sự hiền dịu đã lên đến cực điểm ngay giữa hiện thực. Đó là nghịch thường của Tin Mừng do thánh nhân viết. Chính đó vừa là sự chết và sống lại hiện hữu cùng một lượt.

Phụng vụ năm nay còn trưng dẫn nhiều chương đoạn của Tin Mừng thánh Máccô viết. Và, người đọc cũng còn học được nhiều điều về cuộc sống. Về, sự sống có nỗi chết . Về sự sống ngay chính giữa nỗi chết. Có người quan niệm: Mùa Chay năm nay sẽ bắt đầu hơi sớm. Nhưng nếu đọc kỹ Tin Mừng thánh Máccô viết, ta sẽ còn thấy rõ, theo chừng mực nào đó, mùa chay tịnh đã bắt đầu từ lâu rồi. Bắt đầu từ cuộc sống mới chớm, ở nơi ta.

Trong tâm tình nhận ra mùa chay trong đời người, cũng nên ngâm lên lời thơ trên để vui sống: 

 

                                     “Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi

              Thoảng gió ..trà mi động mấy bông..”

  (Vũ Hoàng Chương – Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai?)

 

Có nổi đuốc thâu canh đợi mấy đi nữa, cũng chẳng thấy rõ Mùa Chay đời người đã có đó nơi con người. Bởi, sự sống của mỗi người đều đính kèm mãnh lực của sự chết, rất dễ biết. Biết rõ khi nhận thức được sự hiền dịu của Đức Chúa, nơi hiện thực ở đời người. 

 

Lm Kevin O'Shea DCCT biên soạn

Mai Tá lu7po75c dịch 

 

 

Suy tư Tin Mừng Lễ Chúa Chịu Phép rửa năm B 10/01/21

 


         “Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không         đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn     Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

 

         Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông     Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ     câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha         hài lòng về Con." (Mc 1: 7-11)

 

“Viết trọn năm dài, trên vách đá”

Mây trắng đang xây, mộng viễn hành,

Chiều nay tôi lại, ngắm trời xanh,

Trời xanh là một tờ thư rộng,

Tôi thảo lên trời, mấy nét nhanh.

(dẫn từ thơ Nguyễn Bính)

            Thảo thư viết lên trời, mấy nét nhanh. Xin được hỏi, làm thế có như: thư viết cho người, về đời Chúa có thánh nhân rao giảng, ở hoang địa? Thánh nhân rao giảng, là nay giảng về Tin Vui của Chúa, như trình thuật đề cập, bấy lâu nay.

            Trình thuật hôm nay, thánh Máccô mở đầu Tin Mừng bằng một ảnh hình về thánh Gioan, rất  Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả, là đấng thánh chuyên kêu gọi người người chuẩn bị ngày Chúa đến, có lời vàng của thánh Máccô, như sau:

 

“Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1: 1)

 

Chính đó là chuyện thánh nhân muốn kể. Chính đó là Tin Vui thánh nhân muốn rao báo. Điều, mà  thánh nhân rao báo, là ở câu cuối trình thuật, khi phạm nhân ngoài Đạo, đã giác ngộ:

 

“Đích thật, Người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15: 39).

 

Trình thuật, nay diễn tả: việc Chúa đến kiện toàn điều đã viết trong Cựu Ước, qua Isaya:

           

“Tiếng của người hô trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa đi.” (Ys 40: 3).

 

Rõ ràng, “tiếng của người…” là tiếng của Gioan Tẩy Giả. Viết về Đức Giêsu, là “Chúa”. Là, Đấng người người chuẩn bị để đón chào.

            Bản thân vị ngôn sứ, chỉ muốn nói về việc con dân Do Thái, từng lưu lạc bên Babylon, nay đã trở về. Gốc nguồn sự việc, là đoạn văn cổ nói lên việc Chúa cứu thoát con dân Ngài. Nhưng ở đây, thánh Máccô trích dẫn lời vàng Kinh Sách, là chỉ về thánh Gioan từng cổ võ việc chuẩn bị dọn đường để Chúa đến, với nhân trần.

            Chẳng còn ngờ vực gì nữa, Gioan Tẩy Giả là đấng thánh rất uy tín. Ông có sức thuyết phục, dẫn dụ quần chúng đến nghe. Đời thánh nhân, nay cũng là hình ảnh của ngôn sứ Elia trong hiện tại. Ông cũng phục sức nhiệm nhặt, đơn giản. Cũng ăn kiêng. Sống chừng mực. Nhất nhất, đều nói lên tính chất tinh tuyền trong nghi thức. Tính chất  là tính chất của cuộc sống nơi sa mạc, chốn hoang sơ.

            Với Thánh Kinh, sa mạc/hoang sơ mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây, là chốn thánh thiêng, nơi mọi người đến để gặp gỡ Chúa. Sa mạc, còn là đất miền, ta can trường chiến đấu. Ở nơi đó, có dân hiền lưu lạc những 40 năm, tìm về đất hứa. Ở nơi đó, có cuộc khẩu chiến giữa Đức Chúa và ác thần/sự dữ. Và, cũng ở nơi đó, Đức Giêsu thường xuyên đi vào chốn vắng, những nguyện cầu. Đó, còn là nơi Ngài dưỡng nuôi dân con mọi người, bằng Lời Chúa.

            Chính nơi đây, ta biết là:

 

“Mọi con dân từ khắp miền Giuđêa và từ Giêrusalem” kéo đến, để nghe ông” (Mc 1: 5).

 

Chính nơi đây, thánh nhân đã tổ chức nhiều cuộc thanh tẩy, biểu trưng việc dân con hồi hướng. Sám hối. Có quyết tâm. Quyết, thay đổi cuộc sống ngõ hầu chào đón Vương Quốc Chúa. Khi Chúa đến, Ngài sẽ công bố Vương Quốc Nước Trời qua Ngài hiện diện: “Nước đã gần kề”.

            Dù thánh nhân, đã thu hút và tạo ảnh hưởng nhiều trên dân chúng, ông vẫn nói:

“Tôi không xứng đáng cúi xuống, cởi quai dép cho Ngài!” (Mc 1: 7).

 

Đây là lời ám chỉ công việc của người nô lệ, rất thấp hèn. Công việc, là ý nghĩa và biểu trưng việc Chúa cúi rửa cho đồ đệ Ngài, vào ngày Từ Biệt. Vai trò của thánh Gio-an đây, chỉ là phục vụ Đức Giêsu. Phục vụ dân Chúa. Như thánh nhân bảo:

 

“Ngài phải tiến, còn tôi phải suy giảm”. (Yn 3: 30).

 

Và cả đời thánh Gioan là tập trung công bố Đức Giê-su là Chúa. Đấng Mêshia. Bài đọc 2, thánh Phêrô nhắc nhớ mọi người, về ước nguyện Chúa đến với cuộc sống của mình. Vì thế, ta nên chuẩn bị để Chúa đến, vào bất cứ lúc nào. Nhiều người cứ than phiền: Chúa chẳng đến mỗi khi họ cần Ngài. Vì thế, thánh Phêrô đã ần cần nhắc nhở:

 

“Chúa không chậm trễ thực hiện Lời Người hứa.”

 

Trái lại,            “Người kiên nhẫn đối với anh em,

vì Người không muốn mọi người diệt vong, nhưng biết ăn năn hối cải.” (2P 3: 9).

 

Đây mới là vấn đề tức đổi thay và quay về với Chúa, năng đến với Ngài. Và, thánh Phêrô nói thêm:

 

“Mong đợi Ngày Chúa đến,

anh em phải cố sao cho Người thấy anh em tinh tuyền,

không gì đáng trách. Và sống bình an.” (2P 3: 14).

 

Theo các tác giả, một số tín hữu thời ấy vẫn trông chờ Chúa đến thật sớm, nên đã thắc mắc: sao Ngài lâu đến? Và có người còn lo sợ về ngày sau hết, lo bị phán xét. Nhưng thật ra, Chúa sẽ đến trong vinh quang. Và vui mừng.

Thật sự, ta cũng chẳng nên lo âu, sợ sệt. Bởi, những ai gần gũi Chúa, sẽ luôn sống trong an bình, dù giông tố bão bùng, thường xảy đến. Những người như thế, Ngày Chúa đến là ngày chẳng có gì để phải sợ. Với họ, mỗi ngày đều là Giáng Sinh. Rất đặc biệt. Với họ, mỗi ngày đều là Ngày của Chúa.

            Vai trò của thánh Gio-an, còn là bài học để ta suy nghĩ. Bởi, trong cuộc sống, có rất nhiều thánh Gio-an Tẩy Giả. Họ là những người, những vị đã giúp ta tìm ra Chúa. Đã giúp ta biết nhận thức. Biết yêu thương. Biết phục vụ Ngài tốt đẹp hơn. Là, người Công giáo, ta đã được Thanh tẩy. Có cha mẹ đỡ đầu dẫn dắt giúp hiểu rõ niềm tin. Một số trong chúng ta, còn có bậc cha mẹ là các tín hữu tuyệt vời trong khi cũng có người không được vinh dự như thế.

            Là tín hữu trưởng thành, trong sống Đạo, ta đã gặp nhiều người đã tạo cơ hội, làm công cụ giúp ta tìm gặp Chúa. Giúp ta dõi bước theo Chúa như giúp ta gặp gỡ/tiếp cận với sách vở. Tiếp cận với lời giảng huấn. Với khuyên răn. Tĩnh tâm. Giúp ta tìm nguồn hứng giúp ta sống trọn hảo. Chính ngày của Chúa, trong tiệc lòng mến này, là lúc tốt đẹp để cảm tạ những ân nhân ấy. Cảm tạ, trong nguyện cầu. Cảm tạ, bằng cử chỉ thiết thực.

            Một điều nữa mà  thánh Gio-an cũng nhắc chúng ta, là: cả ta nữa, ta có bổn phận/trọng trách công bố Tin Vui An Bình, Ngày Chúa đến. Công bố, bằng việc giúp đỡ dân con nhà Đạo biết nhận thức, yêu thương và sống đích thực tình thương của Chúa, trong xã hội.

Ngày nay, thật không dễ kiếm tìm Chúa và nhận chân giá trị cũng như thị kiến của Ngài. Thế nên, ai cũng cần mọi người giúp “thẳng tiến đến xa lộ không đèn, nơi có Chúa”. Giúp, đi vào cuộc đời của mọi người. Giúp san bằng, mọi núi non/gò lẫm. Giúp, lấp cho đầy mọi thung lũng. Gò nỗng, thì kéo lên. Núi non, san thành đồng bằng. Để, “vinh quang Chúa được tỏ hiện, và tạo vật được xem thấy.”

            Là tín hữu Đức Kitô, ta không chỉ có mỗi trọng trách lo cho chính mình. Nhưng, còn: mang Tin Vui Tình thương của Đức Chúa đến với mọi người. Còn, chuyên chở sứ điệp tràn niềm vui chiếu sáng qua hành xử của mỗi người chúng ta. Niềm vui ấy xuất phát từ bên trong. Vui, trong khôn ngoan. Vui, trong an hoà. Và, trọng trách ta luôn mang, là: không rao truyền niềm tin của ta như những gì khủng khiếp đáng lo sợ. Mà là, mang niềm tin đến với mọi người. Để, họ thấy được là niềm tin giải thoát hết mọi người.

            Reo mang tin vui, là trưng dẫn ảnh hình của Đức Chúa, như “Đấng Chăn Chiên Nhân Hiền, Ngài luôn nâng niu chiên con trên tay ẵm bồng, vào lòng.” Là, luôn mang theo niềm tin, hy vọng và sự thật. Mang theo an bình và hoà hoãn. Mang công lý và lòng xót thương. Thông điệp ấy, không rơi từ trời cao. Cũng chẳng là, mặc khải tư riêng mang đến, cách nhưng-không. Mà, còn tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi người, có biết “dọn đường để Chúa đến?”hay không. Bởi, vẫn còn đó lời kêu gào từ chốn hoang sơ rất thị thành, ngày hôm nay.

            Và, thư thánh Phao-lô hôm nay nhắc nhở:

 

“Làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ không tin?

Làm sao họ tin Đấng mà họ không được nghe?

Làm sao họ nghe, nếu không có ai rao giảng?

Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi?

Như có lời chép: Đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng!”.

Vậy nên, “có đức tin, là nhờ nghe giảng.

Mà, nghe giảng là nghe công bố lời của Chúa.” (Rm 10: 14-15, 17)

 

            Ta có phúc vì  vẫn được dân con Chúa đem Tin Vui Đức Chúa sẽ đến lại. Vậy, điều tối thiểu ta cần làm, là làm hệt như thế cho người khác. Bởi, quà tặng Giáng Sinh/Ngày của Chúa không gì quý bằng: giúp mọi người biết nhận thức, yêu thương Chúa, như Đường lối sống. Cho họ.

Lm Kevin O’Shea DCCT biên soạn - Mai Tá lược dịch ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wednesday, 6 January 2021

Suy tư Tin Mừng theo thánh Máccô 1: 7-11

 


     “Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

 

     Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

“Viết trọn năm dài, trên vách đá”

Mây trắng đang xây, mộng viễn hành,

Chiều nay tôi lại, ngắm trời xanh,

Trời xanh là một tờ thư rộng,

Tôi thảo lên trời, mấy nét nhanh.

(dẫn từ thơ Nguyễn Bính)

            Thảo thư viết lên trời, mấy nét nhanh. Xin được hỏi, làm thế có như: thư viết cho người, về đời Chúa có thánh nhân rao giảng, ở hoang địa? Thánh nhân rao giảng, là nay giảng về Tin Vui của Chúa, như trình thuật đề cập, bấy lâu nay.

            Trình thuật hôm nay, thánh Máccô mở đầu Tin Mừng bằng một ảnh hình về thánh Gioan, rất  Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả, là đấng thánh chuyên kêu gọi người người chuẩn bị ngày Chúa đến, có lời vàng của thánh Máccô, như sau:

 

“Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1: 1)

 

Chính đó là chuyện thánh nhân muốn kể. Chính đó là Tin Vui thánh nhân muốn rao báo. Điều, mà  thánh nhân rao báo, là ở câu cuối trình thuật, khi phạm nhân ngoài Đạo, đã giác ngộ:

 

“Đích thật, Người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15: 39).

 

Trình thuật, nay diễn tả: việc Chúa đến kiện toàn điều đã viết trong Cựu Ước, qua Isaya:

           

“Tiếng của người hô trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa đi.” (Ys 40: 3).

 

Rõ ràng, “tiếng của người…” là tiếng của Gioan Tẩy Giả. Viết về Đức Giêsu, là “Chúa”. Là, Đấng người người chuẩn bị để đón chào.

            Bản thân vị ngôn sứ, chỉ muốn nói về việc con dân Do Thái, từng lưu lạc bên Babylon, nay đã trở về. Gốc nguồn sự việc, là đoạn văn cổ nói lên việc Chúa cứu thoát con dân Ngài. Nhưng ở đây, thánh Máccô trích dẫn lời vàng Kinh Sách, là chỉ về thánh Gioan từng cổ võ việc chuẩn bị dọn đường để Chúa đến, với nhân trần.

            Chẳng còn ngờ vực gì nữa, Gioan Tẩy Giả là đấng thánh rất uy tín. Ông có sức thuyết phục, dẫn dụ quần chúng đến nghe. Đời thánh nhân, nay cũng là hình ảnh của ngôn sứ Elia trong hiện tại. Ông cũng phục sức nhiệm nhặt, đơn giản. Cũng ăn kiêng. Sống chừng mực. Nhất nhất, đều nói lên tính chất tinh tuyền trong nghi thức. Tính chất  là tính chất của cuộc sống nơi sa mạc, chốn hoang sơ.

            Với Thánh Kinh, sa mạc/hoang sơ mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây, là chốn thánh thiêng, nơi mọi người đến để gặp gỡ Chúa. Sa mạc, còn là đất miền, ta can trường chiến đấu. Ở nơi đó, có dân hiền lưu lạc những 40 năm, tìm về đất hứa. Ở nơi đó, có cuộc khẩu chiến giữa Đức Chúa và ác thần/sự dữ. Và, cũng ở nơi đó, Đức Giêsu thường xuyên đi vào chốn vắng, những nguyện cầu. Đó, còn là nơi Ngài dưỡng nuôi dân con mọi người, bằng Lời Chúa.

            Chính nơi đây, ta biết là:

 

“Mọi con dân từ khắp miền Giuđêa và từ Giêrusalem” kéo đến, 

để nghe ông” (Mc 1: 5).

 

Chính nơi đây, thánh nhân đã tổ chức nhiều cuộc thanh tẩy, biểu trưng việc dân con hồi hướng. Sám hối. Có quyết tâm. Quyết, thay đổi cuộc sống ngõ hầu chào đón Vương Quốc Chúa. Khi Chúa đến, Ngài sẽ công bố Vương Quốc Nước Trời qua Ngài hiện diện: “Nước đã gần kề”.

            Dù thánh nhân, đã thu hút và tạo ảnh hưởng nhiều trên dân chúng, ông vẫn nói:

“Tôi không xứng đáng cúi xuống, cởi quai dép cho Ngài!” (Mc 1: 7).

 

Đây là lời ám chỉ công việc của người nô lệ, rất thấp hèn. Công việc, là ý nghĩa và biểu trưng việc Chúa cúi rửa cho đồ đệ Ngài, vào ngày Từ Biệt. Vai trò của thánh Gio-an đây, chỉ là phục vụ Đức Giêsu. Phục vụ dân Chúa. Như thánh nhân bảo:

 

“Ngài phải tiến, còn tôi phải suy giảm”. (Yn 3: 30).

 

Và cả đời thánh Gioan là tập trung công bố Đức Giê-su là Chúa. Đấng Mêshia. Bài đọc 2, thánh Phêrô nhắc nhớ mọi người, về ước nguyện Chúa đến với cuộc sống của mình. Vì thế, ta nên chuẩn bị để Chúa đến, vào bất cứ lúc nào. Nhiều người cứ than phiền: Chúa chẳng đến mỗi khi họ cần Ngài. Vì thế, thánh Phêrô đã ần cần nhắc nhở:

 

“Chúa không chậm trễ thực hiện Lời Người hứa.”

 

Trái lại,            “Người kiên nhẫn đối với anh em,

vì Người không muốn mọi người diệt vong, 

nhưng biết ăn năn hối cải.” (2P 3: 9).

 

Đây mới là vấn đề tức đổi thay và quay về với Chúa, năng đến với Ngài. Và, thánh Phêrô nói thêm:

 

“Mong đợi Ngày Chúa đến,

anh em phải cố sao cho Người thấy anh em tinh tuyền,

không gì đáng trách. Và sống bình an.” (2P 3: 14).

 

Theo các tác giả, một số tín hữu thời ấy vẫn trông chờ Chúa đến thật sớm, nên đã thắc mắc: sao Ngài lâu đến? Và có người còn lo sợ về ngày sau hết, lo bị phán xét. Nhưng thật ra, Chúa sẽ đến trong vinh quang. Và vui mừng.

Thật sự, ta cũng chẳng nên lo âu, sợ sệt. Bởi, những ai gần gũi Chúa, sẽ luôn sống trong an bình, dù giông tố bão bùng, thường xảy đến. Những người như thế, Ngày Chúa đến là ngày chẳng có gì để phải sợ. Với họ, mỗi ngày đều là Giáng Sinh. Rất đặc biệt. Với họ, mỗi ngày đều là Ngày của Chúa.

            Vai trò của thánh Gio-an, còn là bài học để ta suy nghĩ. Bởi, trong cuộc sống, có rất nhiều thánh Gio-an Tẩy Giả. Họ là những người, những vị đã giúp ta tìm ra Chúa. Đã giúp ta biết nhận thức. Biết yêu thương. Biết phục vụ Ngài tốt đẹp hơn. Là, người Công giáo, ta đã được Thanh tẩy. Có cha mẹ đỡ đầu dẫn dắt giúp hiểu rõ niềm tin. Một số trong chúng ta, còn có bậc cha mẹ là các tín hữu tuyệt vời trong khi cũng có người không được vinh dự như thế.

            Là tín hữu trưởng thành, trong sống Đạo, ta đã gặp nhiều người đã tạo cơ hội, làm công cụ giúp ta tìm gặp Chúa. Giúp ta dõi bước theo Chúa như giúp ta gặp gỡ/tiếp cận với sách vở. Tiếp cận với lời giảng huấn. Với khuyên răn. Tĩnh tâm. Giúp ta tìm nguồn hứng giúp ta sống trọn hảo. Chính ngày của Chúa, trong tiệc lòng mến này, là lúc tốt đẹp để cảm tạ những ân nhân ấy. Cảm tạ, trong nguyện cầu. Cảm tạ, bằng cử chỉ thiết thực.

            Một điều nữa mà  thánh Gio-an cũng nhắc chúng ta, là: cả ta nữa, ta có bổn phận/trọng trách công bố Tin Vui An Bình, Ngày Chúa đến. Công bố, bằng việc giúp đỡ dân con nhà Đạo biết nhận thức, yêu thương và sống đích thực tình thương của Chúa, trong xã hội.

Ngày nay, thật không dễ kiếm tìm Chúa và nhận chân giá trị cũng như thị kiến của Ngài. Thế nên, ai cũng cần mọi người giúp “thẳng tiến đến xa lộ không đèn, nơi có Chúa”. Giúp, đi vào cuộc đời của mọi người. Giúp san bằng, mọi núi non/gò lẫm. Giúp, lấp cho đầy mọi thung lũng. Gò nỗng, thì kéo lên. Núi non, san thành đồng bằng. Để, “vinh quang Chúa được tỏ hiện, và tạo vật được xem thấy.”

            Là tín hữu Đức Kitô, ta không chỉ có mỗi trọng trách lo cho chính mình. Nhưng, còn: mang Tin Vui Tình thương của Đức Chúa đến với mọi người. Còn, chuyên chở sứ điệp tràn niềm vui chiếu sáng qua hành xử của mỗi người chúng ta. Niềm vui ấy xuất phát từ bên trong. Vui, trong khôn ngoan. Vui, trong an hoà. Và, trọng trách ta luôn mang, là: không rao truyền niềm tin của ta như những gì khủng khiếp đáng lo sợ. Mà là, mang niềm tin đến với mọi người. Để, họ thấy được là niềm tin giải thoát hết mọi người.

            Reo mang tin vui, là trưng dẫn ảnh hình của Đức Chúa, như “Đấng Chăn Chiên Nhân Hiền, Ngài luôn nâng niu chiên con trên tay ẵm bồng, vào lòng.” Là, luôn mang theo niềm tin, hy vọng và sự thật. Mang theo an bình và hoà hoãn. Mang công lý và lòng xót thương. Thông điệp ấy, không rơi từ trời cao. Cũng chẳng là, mặc khải tư riêng mang đến, cách nhưng-không. Mà, còn tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi người, có biết “dọn đường để Chúa đến?”hay không. Bởi, vẫn còn đó lời kêu gào từ chốn hoang sơ rất thị thành, ngày hôm nay.

            Và, thư thánh Phao-lô hôm nay nhắc nhở:

 

“Làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ không tin?

Làm sao họ tin Đấng mà họ không được nghe?

Làm sao họ nghe, nếu không có ai rao giảng?

Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi?

Như có lời chép: Đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng!”.

Vậy nên, “có đức tin, là nhờ nghe giảng.

Mà, nghe giảng là nghe công bố lời của Chúa.” (Rm 10: 14-15, 17)

 

            Ta có phúc vì  vẫn được dân con Chúa đem Tin Vui Đức Chúa sẽ đến lại. Vậy, điều tối thiểu ta cần làm, là làm hệt như thế cho người khác. Bởi, quà tặng Giáng Sinh/Ngày của Chúa không gì quý bằng: giúp mọi người biết nhận thức, yêu thương Chúa, như Đường lối sống. Cho họ.

 

Lm Kevin O’Shea DCCT biên soạn - Mai Tá lược dịch