Saturday, 15 May 2010

“Tôi trở lại đây, đứng đợi mong”

Hương xưa tìm lại, phấn xuân hồng.

Người đâu? Còn lại hoa đào đó,

Cười cợt vô tình, với gió đông.


(Thơ Vương Ngọc Long)

Ga 20: 19-23

Sống ở đời, người người chỉ những đợi và mong. Mong đợi người xưa. Hương cũ. Có xuân hồng. Hoa đào cời cợt, trước gió Đông. Dân con nhà Đạo cũng từng mong. Và đợi rất nhiều ngày. Đợi Thánh Thần, đến với mọi người. Ngài đến, để đổ tràn ân sủng, như trình thuật rày vẫn kể.

Trình thuật, thánh Gioan kể là kể về ngày Thánh Thần Chúa đến với muôn dân. Vào Chủ nhật Phục Sinh. Ấy là lúc, trước khi Chúa về với Cha. Lúc, Ngài ban Thần Khí đến với môn đồ và trao cho các thánh, sứ vụ rao giảng, ngay tức thì. Đó là theo trình thuật, của thánh Gioan. Còn bài đọc 1, theo sách Công vụ Tông đồ, thánh Luca viết: “Thần Khí đến vào ngày Ngũ Tuần”. Hai trình thuật diễn kể theo hai cách. Cách nào cũng nói về một thực tại. Đọc Sách Thánh, cũng đừng nên hiểu từng chữ. Bởi, thời gian và nơi chốn, không là chuyện quan trọng. Hàng đầu.

Với trình thuật, ngày “thứ nhất trong tuần”, là Chủ nhật sau Thứ Sáu Thánh, ngày Chúa Sống Lại. Tức, Chúa nhật Phục Sinh. Lúc ấy, đồ đệ Chúa hồn vía lên mây, rất lo sợ. Đã “cổng đóng then cài”. Đã gài chốt kỹ. Các ngài rất lo bị bắt giữ. Hành hạ. Bỗng, Thầy Chí Thánh hiện diện, ở với các ngài. Thầy chào hỏi lời “Shalom” thông thường, người Do thái. Nhưng, đây mang ý nghĩa đậm sâu một lời chúc:“Bình an cho anh em!” (Ga 20: 19).Tức, bảo rằng: hễ có Chúa hiện diện, là có bình an.

Vì thế nên, hai đặc thù nối liền sự hiện diện của Đức Chúa với cuộc sống, của mỗi người chúng ta, đó là: sự an bình và niềm hoan lạc. Chính vì thế, ta biết thêm: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20: 21), như thế có nghĩa: gậy tiếp sức đã trao. Và, ta có sứ vụ để nhận lãnh. Gậy tiếp sức, nay truyền từ đồ đệ Chúa, là: thiết dựng Nước Trời. Ở nơi đây. Chốn đời này.

Nay, Chúa thổi hơi thở sự sống vào đồ đệ. Tiếng Hy Lạp, cụm từ “Hơi thở” và “Thần khí”, cùng một nghĩa. Thở vào người, làm người người nhớ sự kiện Thiên Chúa cũng đã thở “Sự sống” vào cõi bụi mù. Và từ đó, đem người đầu tiên đi vào hiện hữu. Rất sống thực.

Hôm nay, lại cũng có loại hình tạo dựng cuộc sống. Tạo dựng mới, là tái tạo đồ đệ vào với “con người mới”. Con người, mà thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi cộng đoàn Côrintô, có ý bảo: “người mới” là con người tràn đầy Thần Khí. Nay, được Chúa uỷ thác tiếp tục sứ vụ của Ngài.

Sứ vụ thành người mới, là như sau:“Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20: 23) Nói khác đi, việc của đồ đệ Chúa nay là: hoà giải. Hoà và giải giữa con người với Đức Chúa. Hoà và giải, giữa các người anh/người chị, con cùng Cha. Hoà giải đây, là: chữa lành mọi thương tật. Mọi hình thức của rẽ chia. Là, việc của Nước Trời. Một sứ vụ Chúa trao ban. Cho ta.

Lâu nay, Hội thánh dùng Lời Chúa dạy, để thiết lập Bí Tích Hoà giải. Nhưng, Lời Chúa còn đi xa hơn. Như bài đọc 1, nói rõ. Nhiều vị coi Lời Ngài đây như ý nghĩa của một hành trình về với Đất Hứa. Hầu giúp ta nhớ về sự kiện Chúa giải phóng dân được chọn. Giải phóng, khỏi cảnh nô lệ. Đoạ đày. Ai Cập.

Ở đây nữa, giải phóng - giải hoà bao gồm những yếu tố đặc thù, như:

a) Có sức mạnh như gió thổi Thần Khí đến, mà Tin Mừng thánh Gioan gọi là “Hơi thở”.

b) Có cả lửa –theo hình thức lưỡi- đáp trên mỗi vị. Ở đó. Cũng tương tự trình thuật Sách Xuất Hành chỉ về quyền uy sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa. Ở đây, ta nhớ đến bụi gai bừng cháy, qua đó Thiên Chúa sai Môsê đến với dân của Ngài. Trình thuật, gợi nhớ về cột lửa về đêm từng theo chân dẫn dắt người Do thái kinh qua sa mạc. Để họ hiểu, rằng: mình không đơn độc.

Việc Chúa xử sự với đồ đệ, nay đưa đến một kết quả. Tức, người người được nghe và hiểu Sứ điệp Ngài gửi đến. Sứ điệp ấy, nay đạt phần sâu thẳm nơi tâm can mọi người. Nói cách khác, ta sẽ bảo:“Tâm can ta không tìm ra nơi an nghỉ, cho đến khi chúng nghỉ an nơi Ngài.” Kể từ nay, không riêng một dân nào được gọi là Dân Được Chọn. Nhưng, tất cả, là người của Chúa. Tất cả, đều được Chúa kêu mời. Kêu và mời, vào với Vương Quốc Nước Trời. Không cần đăng ký.

Vậy, đâu là hệ quả của việc Thần Khí Chúa đi vào đời ta? Bài đọc 2, diễn tả rất chí lý. Trước nhất, thánh Phaolô nói: ta không thể gọi Đức Giêsu là “Chúa”, nếu không có Thần Khí của Ngài soi sáng. Gọi Ngài là Chúa, không đơn giản là: chỉ lập đi lập lại những lời kinh. Rất sốt sắng. Nhưng, phải có niềm tin rất thực. Tin, Đức Giêsu là ai. Lấy gì làm bằng chứng? Và, câu trả lời, nằm ở nơi cung cách ta vẫn sống. Hàng ngày.

Thứ đến, Thần Khí Chúa là cội nguồn mọi ân huệ. Mọi đặc sủng. Là, những gì cộng đoàn Nước Trời nhận lãnh. Nguồn cội mọi ân sủng, chính là: Thần Khí. Là, Đấng kết hợp mọi người nhận trong cộng đoàn. Nhưng, quà đặc sủng cũng có nhiều loại. Nên nhớ, đặc sủng không được trao ban như một đặc ân riêng lẻ. Cho ai đó. Người nào. Thế nên, ta cũng nên chung lòng sử dụng quà đặc sủng để dựng xây cộng đoàn, mình chung sống.

Về phần lượng, thì ta tuy có số đông. Nhưng, nhờ có Thần Khí, ta vẫn trở nên cùng một thân mình. Thân và Mình của Đức Chúa. Thân và Mình, như “Thân xác con người chỉ là một, nhưng có nhiều bộ phận.” Và như thế, ta hợp chung làm việc cho một đơn vị duy nhất, là: Thân Mình Chúa. Cùng góp phần riêng tư/khác biệt cho sự sống. Cho cộng đoàn. Như thánh Phaolô, quả quyết: “Tất cả chúng ta, dù là Do thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, ta đều chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả được tràn đầy một Thần Khí duy nhất.” (1Cr 12: 13)

Thần Khí, là đường lối tự do. Là, giải phóng. Ngài, không là đường lối của nô lệ. Bức bách. Tệ nạn. Hoặc, tham lam. Hãi sợ. Nhờ Thần Khí, ta mới có tương quan mật thiết, với Chúa. Nhờ Thần Khí, ta mới được phép gọi Ngài bằng “Cha”. Tiếng gọi rất thân mật. Nhờ có Ngài, ta mới đích thực là con Chúa. Rất đúng nghĩa. Và như thế, ta là ảnh hình của Chúa. Rất đích thật.

Thần Khí Chúa, làm ta nên đồng-thừa-tự với Đức Kitô. Cùng chịu khổ với Ngài. Để rồi, cùng hưởng vinh quang với Ngài. Khổ cực, không dấy lên từ những gò bó, của tự do. Nhưng, nhờ quyết tâm trọn vẹn. Có sự thật. Tình yêu. Có tự do và phẩm giá đích thực, ta sẽ trả bất cứ giá nào, để nếu cần, sẽ cống hiến trọn đời mình. Bởi, nếu không, chẳng ai thực sự hưởng sướng vui. Hạnh phúc.

Giờ thì, ta hãy trải rộng Thần Khí. Giờ thì, bằng vào lời và gương tốt lành, ta mời gọi mọi người hãy đến mà sẻ san. Như đã thấy, sau khi được Thần Khí đến với mình, các đồ đệ không ở lại căn phòng lúc trước, để hưởng thụ những gì được ban. Nhưng, đã ra đi về với thế giới. Ra đi, để công bố cho mọi người biết: Chúa thương yêu hết mọi người. Chúa muốn người người trải nghiệm tình thương Ngài ban cho. Ngài muốn mọi người được giải thoát. Khỏi thân xác tù đày. Huỷ hoại. Để vươn lên với Thần Khí đang nở rộ. Đang phấn kích hết mọi người.

Trong tinh thần nhận đón niềm hứng khởi, rất phấn kích, ta hát lên lời ca vang rất mừng, rằng:

“Anh ơi yêu đi, yêu đi.

Trên đỉnh yêu thương, gió thoảng thêm hương.”

(Trần Thiện Thanh – Trên Đỉnh Mùa Đông)

Đỉnh yêu thương đó. Có, Thần Khí Có Chúa ở cùng. Chắc chắn, mọi người/mọi vật đều hanh thông. Vui cười. Hạnh phúc. Hạnh rất phúc, có hương xưa. Xuân hồng. Người cười với gió đông.

Lm Phan Đỗ thục Linh

Mai Tá diễn dịch

(xem thêm các bài khác, xin mời vào www.suyniemloingai.blogspot.com

hoặc: www.tranngocmuoihai.blogspot.com;

hoặc: www.giadinhanphong.blogspot.com

No comments: