Thursday, 13 July 2017

Lm Joe Mai DCCT : KHI NÀO MÙA GẶT ĐẾN, CHÚA ƠI!
Phụng vụ hôm nay nhấn mạnh đến vai trò và hiệu quả của Lời Chúa và các ân sủng của Ngài trong đời sống của Hội Thánh và riêng mỗi cá nhân. Thật vậy, Lời Chúa có một sức mạnh vô song, tuy gặp nhiều trở ngại trong việc vun xới; nhưng cuối cùng vẫn đem lại mùa gặt tràn đầy hoa lợi; vì Chúa làm chủ mùa gặt. 

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia đã nói: Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra sẽ không trở lại với Người mà không sinh hoa kết trái; nhưng nó thực hiện ý định của Thiên Chúa và làm trọn sứ mạng của Người. Khi nói như thế, ngôn sứ đã chia sẻ và nhắc cho chúng ta biết rằng: tuy thân phận con người mỏng dòn và yếu đuối, nhưng nhiệm vụ mà Chúa trao ban thật cao cả. Chúng ta chỉ là ‘ngôn sứ, sứ giả của Lời’. Chính Chúa mới là Lời. Vì thế, việc đón nhận và sống Lời Chúa, tuy lệ thuộc vào cá tính, mội truờng và hòan cảnh của người nghe; nhưng việc sinh hoa kết trái không hòan tòan lệ thuộc vào họ; đó là việc của Thiên Chúa. Tự bản chất, Lời thì sinh hoa kết trái, chúng ta chỉ là những người cộng tác.

Trong dụ ngôn, ‘người gieo giống’ đi gieo lúa. Hạt giống đuợc gieo mọi chỗ: vệ đường, đá sỏi, bụi gai và đất tốt. Đó là những mảnh đất mà ông ta đã gieo hạt. Hòan cảnh địa lý của xứ Palestine như thế, một vùng đất khô cằn sỏi đá, rất khó khăn cho việc trồng cấy. Người gieo giống còn biết làm gì hơn! Ông ta thích nghi với môi truờng và hy vọng là những hạt giống gieo vào các vùng đất tốt sẽ sinh hoa kết trái khi mùa gặt đến. Chủ đích của dụ ngôn không nhắm đến hòan cảnh địa lý cho bằng công việc của người gieo: gieo và tiếp tục gieo trồng hạt giống.

Khi ghi lại dụ ngôn này, Thánh Mattheu không có ý nhấn mạnh đến bản chất và điều kiện tại những nơi mà hạt giống đuợc gieo. Mảnh đất dù tốt hay xấu đều đuợc đón nhận hạt giống. Thánh sử hiểu rõ công việc của người gieo. Và khi gieo như thế, ông biết chắc số phận của những hạt giống rơi vào các vùng đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” sẽ như thế nào. Nhưng ông không nản lòng. Nhiệm vụ của ông là gieo, Chúa mới làm cho lớn lên. (1Cr 3:6)

Khi sáng tạo Thiên Chúa đã dùng Lời mà dựng nên mọi sự. Chúng ta được hiện hữu cũng bởi Lời của Thiên Chúa. Và khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã nhập thể và cư ngụ giữa chúng ta trong sứ vụ Ngôi Lời. Đức Giêsu, khi thi hành sứ vụ, tuy bị khuớc từ và chống đối; Người quyết tâm đi đến cùng, tiếp tục rao giảng, tiếp tục chữa lành, tiếp tục thực hiện ý Cha, cho dù sự chết cũng không làm Người chùn buớc. Và, truớc con mắt thế gian thì duờng như Người đã thất bại; nhưng chính điều mà thế gian cho là thất bại hay điên rồ đó, thì Người lại hòan tất ý định mà Cha đã trao phó. 
Và truớc khi đuợc siêu tôn về ngự bên hữu Thiên Chúa, Người đã căn dặn “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Vui cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16:15) Như vậy, khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Vui này, chúng ta còn hãnh diện tuyên xưng: tuy bất tòan và còn nhiều khiếm khuyết; nhưng vì đuợc xuất phát từ lòng yêu thuơng và thành tín của Thiên Chúa nên chúng ta trở thành những dụng cụ, lời của Ngài mà chuyển thông sứ điệp tình yêu cho nhân loại. Nói cách khác, chúng ta là những hạt giống mà Chúa đã gieo nhằm mục đích biến đổi và thánh hóa môi trường.

Thật vậy, ý định của Thiên Chúa là muốn các tín hữu trở thành những hạt giống tốt. Người là Đấng sẽ làm cho các hạt giống đó được sinh hoa kết trái. Phần chúng ta: hãy tin tưởng vào khả năng mà Người đã trao ban để trở thành những hạt giống tốt. Đừng quá bận tâm trong việc xét mình, tìm kiếm các lỗi lầm rồi quên đi các khả năng tốt mà Thiên Chúa đã gieo trồng. Chúng ta, vốn mang tính xác phàm, ai lại không có những sai trái; nhưng qua những biến cố thăng trầm của dòng đời, chúng ta còn nhiều cơ hội để cảm nghiệm sự quan tâm và nuôi dưỡng của Thiên Chúa. 

Và, có thể ngay lúc chúng ta đang phạm lỗi, Thiên Chúa cũng không chối bỏ chúng ta. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng gieo hạt giống, kêu gọi chúng ta trở thành những hạt giống tốt thì chính Người sẽ vun xới và nuôi dưỡng hạt giống của Người. Còn phần mình hãy mở lòng ra để đón nhận sự tha thứ, chấp nhận sự chăm sóc của Người, và tức khắc chúng ta sẽ được biến đổi để trở thành những hạt giống tốt và sinh hoa kết trái. 

Dụ ngôn hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy cho Chúa cơ hội, tiếp tục đặt niềm hy vọng nơi Chúa, Người mới làm chủ vụ mùa. Người sẽ có cách làm cho những hạt giống đâm chồi nẩy lộc và sinh nhiều hoa trái. Thật đúng như câu kết: “Ai có tai thì hãy nghe.” Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do, và Ngài luôn tôn trọng cách xử dụng tự do của chúng ta, với niềm hy vọng chúng ta sẽ cho Người cơ hội làm cho mảnh đất Người gieo trồng đuợc tràn đầy mầu mỡ.

Chúa có lối giáo dục của Người. Đường lối của Người chúng ta không thể dò thấu. Nhưng chúng ta xác tín là Người sẽ không để cho bất cứ một hạt nào mà Người đã gieo lại trở về với Người mà không sinh hoa lợi. 

Chúng ta đã được tạo dựng bởi Lời Thiên Chúa.
Chúng ta được cứu độ bằng tình yêu của Ngôi Lời. 

Tóm lại, qua dụ ngôn “người gieo giống”, Đức Giêsu chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm mục vụ của Người. Cho dù gặp nhiều trở ngại; nhưng Nguời vẫn kiên tâm trong công việc gieo trồng ân huệ, hy vọng rằng những ân ban của Người sẽ sinh hoa kết quả vào ngày mùa của Thiên Chúa. 

Còn chúng ta, hãy dâng lời cảm tạ, vì Thiên Chúa đã tín thác trao ban cho chúng ta sứ mạng làm lời Thiên Chúa, là hạt giống tốt cho nhân loại. Chính Người sẽ làm cho Lời sinh hoa kết trái, truớc hết nơi chúng ta và lan tỏa trong môi trường mà chúng ta được sai tới. Vì thế anh chị em hãy cầu nguyện, hãy học để nói và sống lời yêu thương, thông cảm và tha thứ như Chúa thường nói với chúng ta. Amen.

No comments: