Saturday, 6 February 2016

“Có nghe chăng đây lời sám-hối,”Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay năm C 14/02/2016

Tin Mừng (Lc 6: 17, 20-26)
Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người:
"Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!"
Nhưng Đức Giêsu đáp lại:
"Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."
Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người:
"Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."
Đức Giêsu đáp lại:
"Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người:
"Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."
Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại:
"Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."
Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

“Có nghe chăng đây lời sám-hối,”
                                               Giọng ai buồn cắt đoạn nẻo trần-gian.”
                                                  (Dẫn từ thơ Minh Đức Hoài Trinh)
             Mùa chay, mùa của những thử-thách. Mùa của lễ-hội gồm những thứ lửa và thách-thức cốt khuyên-răn con dân đi Đạo, luôn vững tin. Tin vào Lời Chúa. Tin về những gì thánh-sử thuật lại nơi Phúc Âm. Trình-thuật hôm nay, bắt đầu bằng một chủ-đề thần-học nghe rất quen: thử thách. Loại thách-thức mà ngày xưa ta quen gọi là: cám dỗ. 
Thử thách/cám dỗ hôm nay được thánh sử trình bày như một khác biệt rất rõ nét giữa hai quan niệm về sự cứu rỗi: một là của thế trần -mà đại diện ở đây, hôm nay là “ma quỷ”-  một lực chủ chuyên “đánh bóng” thế gian bằng những hào nhoáng của giàu sang. Vinh hiển. Quyền thế.
Đằng khác, là quan niệm chính mạch, là: phương án cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến với người phàm. Đây, là vâng phục Thiên Chúa. Vâng phục, để vui lòng chấp nhận cuộc sống thấp hèn. Sống gian khổ và hạn chế.
“Lời kinh sám hối” hôm nay là quyết tâm hối lỗi và cải biến gửi đến dân con nhà Đạo. Lời kinh, không là “giọng buồn trần gian” nhưng phản ánh một thẩm định được ghi rõ nơi Cựu Ước. Trước tiên, là thẩm định về con số 40 rất tròn đầy.
40, là con số chỉ năm tháng “cắt đoạn trần gian” mà dân được chọn đã từng trải ngang qua những tháng ngày sống đời hèn hạ, gian khổ, hạn chế nơi hoang địa. Số 40, còn là con số no tròn chỉ những ngày giờ Đức Giêsu trải qua để chấp nhận cuộc sống thấp hèn. Gian khổ. Và, hạn chế như bao nguời.
Hãy thử nghe, lời hằng sống thánh Luca ghi lại: ”suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4: 1-13).
Ở đây, “chịu để cho quỷ ma cám dỗ” là thách thức xảy đến không chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh. Mà, cả một giai đoạn thử lửa, trui luyện. Thử sức và thách thức, không nhân nhượng. Thách thức kéo dài suốt chiều dài cuộc đời rao giảng Tin Mừng cứu rỗi của Ngài, dưới thế trần.
Thử và thách, trong cuộc sống Đức Chúa được rải trong Tin Mừng Nhất Lãm, như: “Họ đòi Cha làm phép lạ” (Mc 8:11); “họ thách Chúa xuống khỏi thập giá” (Mt 27: 10); “Cha biết rõ họ đến bắt Ngài để tôn vinh” (Ga 6: 14-15).
Kể về những “cắt đoạn gian trần” đầy những thử và thách này, thánh Luca đã dùng số 3 rất trọn hảo, để truyền đạt ý nghĩa. 3 cám dỗ. 3 đề tài thử và thách suốt chiều dài cuộc sống. Đề tài, lúc đầu mang sắc mầu vật chất, rất cơm bánh, làm nền cho cuộc sống thấp hèn.
 Lực-chủ thách thức, mà đại diện là ma quỷ, đã dùng cơm bánh/vật chất để thử quyền uy biến hóa, nhiệm mầu của Chúa. Thứ quyền mà các phù thủy thời đương đại cứ rêu rao tự hào: “với sức người, sỏi đá cũng thành cơm.” Biến sỏi đá thành cơm, là thử và thách muốn đưa Chúa rời khỏi vai trò vừa là Đấng Mê-sia- vừa là Tôi tớ Chúa để bắt Ngài trở thành siêu sao chuyên cuốn hút giới mộ điệu.
Thử và thách thứ hai, là “giọng buồn cắt đoạn” đưa Chúa vào “nẻo gian trần” chỉ biết phục tùng ác thần/sự dữ để, đổi lại, sẽ được giàu sang/phú quý, lẫn uy quyền.
Thử và thách, nhằm kéo Chúa ra khỏi cuộc sống đích thực của đời người. Kéo Ngài khỏi nơi có tình thương yêu phục vụ Thiên Chúa. Khỏi thế giới, Ngài tạo nên. Thế giới, là Nước Trời ở trần gian. Thế giới, của thương yêu, đùm bọc. Chỉ thế thôi.  
Thử thách cuối, là một trong những cám dỗ nguy hiểm nhất, trong đời. Khi nghĩ đến thử thách này, người người tưởng rằng đó chỉ bàn về lỗi tình dục, dối trá, nổi nóng oán giận hoặc nói xấu, ghen tương, đố kỵ, vv. Nhưng, nguy hiểm là ở: tham vọng có quyền biến sỏi đá thành cơm. Tham vọng, giàu sang/phú quý có quyền phép trên tất cả.
Thành thử, cả ba loại thử thách mà thánh Luca trích thuật, đều rất hiểm nguy, dễ mắc phải. Thử và thách này, vẫn xảy ra hằng ngày với mọi người ở đời thường. Nguy hiểm, vì nó làm giảm đi phẩm cách con người. Nó đưa thế giới phàm trần này xuống ngang hàng vật chất, con số vốn dĩ chỉ biết thu thập thật nhiều, cho mình. Nguy hiểm, vì nó khiến mọi nguời ra sức thi đua giành giựt của cải/vật chất, tạo nhiều lợi nhuận cho riêng mình, thôi.
Cuối cùng, của cải/vật chất chỉ tích tụ/tập trung vào một số rất ít những người kiêu sa/cao ngạo, hưởng lợi lộc. Còn lại, là thế giới đắm chìm trong đói nghèo, thiếu thốn. Nguy hiểm hơn, cám dỗ trên còn tạo ra thứ tín điều sai quấy khiến xã hội lấy đó làm chân lý ngàn đời cứ theo đó mà làm.
Lại nghĩ rằng; duy nhất chỉ của cải/giàu sang mới tạo hạnh phúc cho con nguời. Kẻ giàu sang, còn cho mình có quyền sở hữu những gì mình cưỡng chiếm, từ nguời nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Những nguời cùng sở hữu của cải, ở trần gian.
Thế Giới Mới, được Chúa đến dựng xây, bao gồm một tập hợp các giá trị cao quý. Những giá-trị mà tất cả chúng ta nhắm tới trong suốt Mùa Chay đầy thử thách. Với “lời kinh sám hối”, nay ta không chú trọng vào kẻ giàu sang bất chính. Những người có của dư của để, tức những người chỉ biết hưởng thụ. Nhưng, quyết hạch hỏi chính mình xem mình đã xét phương án Nước Trời Chúa đưa ra, chưa? 
Quyết sám hối - đổi mới chính mình, để có được thái độ chính đáng, mà Hội thánh nhắc nhở chúng ta, hôm nay. Sám hối, để có thể tự nhủ với lòng mình, rằng: từ nay ta sẽ không noi gương bắt chước kẻ giàu/người sang, chuyên thâu tóm của ngon vật lạ, của người khác.
Nhưng, sẽ tự chế không tham vọng. Không chiếm đoạt quyền hành và lợi lộc của người khác. Biết san sẻ, giùm giúp những người chỉ mong có được như mình. Những kẻ, chỉ ao ước được cuộc sống như mình nhưng không đạt được.
Tham dự tiệc thánh đầu mùa chay, ta cầu cho Hội thánh biết sám hối. Biết bảo nhau tự chế. Thương yêu đùm bọc. Để, người người cùng lướt thắng những thử và thách. Cầu mong sao, ta sẽ không tham vọng giàu sang, phú quý như đám người chỉ muốn ăn trên ngồi chốc chỉ muốn có thêm quyền hành để áp bức dân nghèo.
Cầu và mong sao, ta biết chấp nhận có lời kinh sám hốiđổi mới, chính mình. Để, cùng với mọi người, ta hăng say tái tạo một thế giới mới. Thế giới trong đó người người hăng hái sống vui tươi, sống lành mạnh, sống xứng đáng với Lời dạy của Đức Chúa.
Trong vui sống cho xứng với Nước Trời ở trần-gian, ta hãy cùng với người nghệ-sĩ đã khuất, cất cao lời vui tươi, hát rằng:
“Đừng nhìn tương-lai với những lo sợ.
Đừng nhìn tha-nhân trong nỗi nghi-ngờ hay gièm pha.
Đừng sợ chông-gai vướng chân ta.
Đừng ngại gian-lao suốt tâm hồn sáng chân người.
Đang trên đường dựng đời mới.” (Lê Hựu Hà – Bài Ca Tổi Trẻ)
Và, cũng đừng sợ những thử sức và thác-thức. Được như thế, ta mới có “lời kinh sám hối”, dám đổi mới cả thế-giới chốn gian-trần này.

Lm Richard Leonard, sj  biên soạn
Mai Tá lược dịch.

No comments: